Kompjuteri Archive

Šta su to tranzistori?

Tranzistori predstavljaju osnovne komponente svih ljudskom rukom napravljenih elektronskih kola koja se nalaze oko nas. Nakon izuma tranzistora četrdesetih godina 20. veka, kompjuteri su počeli da umesto zauzimanja
Read More