Dobrodošli na Sveznan dragi čitaoci. Besplatnu enciklopediju odgovora na razna pitanja iz života, prirode, društva, tehnike, nauke i svega ostalog. Za razliku od drugih domaćih stranica mi za data pitanja pokušavamo dati koncizan i racionalan odgovor, odgovor baziran na dosadašnjim naučnim saznanjima, dok na tehničkim i praktičnim pitanjima pokušavamo da vas vodimo korak po korak.
Postavi Pitanje Neko od našeg tima će pokušati da ga odgovori.

Najnoviji članci

Šta je karma?

Reč „karma“ je preuzeta sa istoka, staroindijskog (sanskritskog) je porekla i u prevodu znači „delo / čin / akcija“. U indijskoj filozofiji, karma predstavlja Zakon uzroka i posledice,
Detaljnije