Sunčeva svetlost je bela jer u svom spektru sadrži sve vidljive boje, a opseg talasnih dužina u okviru koga naše oči primećuju svetlost kreće se od 390 –