Šta je to SMS +8 usluga?

Za korisnike telekomunikacionih usluga provajdera iz Bosne i Hercegovine (MTEL-a, ERONET-a, BH Telekoma) koji se nalaze na pretplati mnoge stvari na konačnom mjesečnom računu mogu biti nejasne, pa tako i misteriozna SMS +8 usluga.

bh-mreze

Pod ovom stavkom se kriju razne usluge na koje ste se pretplatili putem SMS-a, a takođe i specijalno tarifirane SMS poruke za razne servise.

Pa tako na primjer ako ste na popularnoj online pijaci i oglasima PIK.BA kupili PIK Kredite, onda će vam se račun za tu SMS naplatu njihove digitalnog dobra pojaviti na računu pod stavkom SMS +8 usluga u iznosu koliko ste PIK kredita kupili. Taj iznos će biti umanjen za PDV što može zbuniti korisnika, naime PDV na taj iznos je dodan na dnu računa pod stavkom PDV 17%.

Npr. SMS Plus 28 i 40 je obično SMS koji ste poslali za parkiranje (1 i 2 zona) ili neke druge SMS usluge sa dodatnom vrijednošću (poput nagradne igre  coca cola čepovi).