Željko Aščić Archive

Šta su to hijeroglifi?

Naziv potiče od grčke reči ἱερογλυφικά (hieroglyphiká) koja znači sveto, uklesano pismo. Grci su ovako nazivali pismo starih Egipćana jer su mislili da se prvobitno koristilo u obredne
Read More

Šta je to SMS +8 usluga?

Za korisnike telekomunikacionih usluga provajdera iz Bosne i Hercegovine (MTEL-a, ERONET-a, BH Telekoma) koji se nalaze na pretplati mnoge stvari na konačnom mjesečnom računu mogu biti nejasne, pa
Read More