Aleksandra Lukić Archive

Šta znači LoL

Internet sleng (Sajber sleng ili Chatspeak) je postao veoma popularan u kompijuterskoj komunikaciji, a odnosi se na različite jezičke skraćenice, među kojima je najčešća „LOL“. Ove skraćenice u
Read More

Šta je daktiloskopija?

Reč daktiloskopija je grčko – rimskog porekla, potiče od grčke reči “daktilo”, što znači – prst i latinske reči “scopein”, što znači – gledati. Daktiloskopija je metoda za utvrđivanje
Read More

Šta je karma?

Reč „karma“ je preuzeta sa istoka, staroindijskog (sanskritskog) je porekla i u prevodu znači „delo / čin / akcija“. U indijskoj filozofiji, karma predstavlja Zakon uzroka i posledice,
Read More