Šta je karma?

Reč „karma“ je preuzeta sa istoka, staroindijskog (sanskritskog) je porekla i u prevodu znači „delo / čin / akcija“. U indijskoj filozofiji, karma predstavlja Zakon uzroka i posledice, odnosno da svako biće snosi posledice svojih dela.

Sva čovekova dela određuju njegov sadašnji i budući život, a sadašnji život predstavlja zbir svih dela koja je činio u prethodnom životu. Karma je put koji duša mora da pređe, da bi u sadašnjem životu nešto naučila ili završila ono što je u prethodnom životu započela. Pomoću karme koju nosi, svaki čovek je uključen u večni tok života, odnosno ponovnom rađanju i smrti. Prema Zakonu karme, čovek je odgovoran za sva svoja dela i sve to pokazuje kakav je bio njegov prošli život, kao i to kakav će biti njegov budući život.

U indijskoj filiozofiji se javljaju četiri vrste karme:

 • Sanchita karma – karma koju smo stvorili našim delanjem u prethodnim životima. Ona predstavlja našu karmu u sadašnjosti i mogućnost kreiranja našeg budućeg života, u ovom životu,
 • Prarabdha karma – karma koju susrećemo svakodnevno. Ako ne možemo promeniti sadašnji život, koji nam je donela ova karma, onda možemo uticati na naše telesno i duhovno postojanje i tako promeniti delovanje Prarabdha karme.
 • Agami karma – proističe iz naših dela u sadašnjem životu, a koja imaju uticaj na naš budući život i
 • Kriyamana karma – predstavlja reakcije u sadašnjem životu na ono što radimo (npr. ako vas neko udari, moguće je uzvratiti mu udarac).

Prema nekim učenjima, karma se deli na promenljivu – Dridha, nepromenljivu – Adridha i mešanu – Dridha / Adridha karmu. Promenljiva karma je ono što ljudi nazivaju sudbinom („ono što je zapisano da će se dogoditi“), nepromenljiva karma predstavlja život koji je upravljan slobodnom voljom i mešana karma predstavlja kombinaciju prve dve vrste karme.

Kada se pominje karma, misli se na postojanje duhovnog zakona po kojem nam se posledice svih naših dela vraćaju kroz ponovno rađanje, te se tako moži doći do odgovora na pitanje – kakav nam je bio prethodni život, odnosno kakvo je bilo naše delanje u njemu? Sve što smo uradili u prošlom životu, to ostaje u nama i danas, te smo tako povezani sa našom prošlošću.

Zakon karme govori da svako dobro delo stvara zasluge, a svako loše delo stvara greh. I zato, svako na sebe treba da preuzme odgovornost za svoja dela. Tokom svog života, mi ili podmirujemo račun za učinjena dela ili stvaramo novi račun. Kada u sadašnjem životu, račun ne može da bude podmiren, prenosi se u drugi život, sve dok se ne isplati u potpunosti i dok se karma ne završi. Tako se zakon karme može uporediti i sa jednim od Njutnovih zakona – „Svakoj akciji odgovara suprotna jednaka reakcija“.

Ruski parapsiholozi definišu karmu kao bioenergetski zapis koji se sastoji iz nekoliko slojeva aure, koja u sebi sadrži fizički, misaoni i emotivni deo. Kako bi se karma bolje razumela, prihvaćena su i 12 zakona snage naših dela, a to su:

 • Veliki zakon ili zakon „uzroka i posledice“ – to znači da šta god pošaljemo Vasioni, to će nam se i vratiti (npr. ako želimo ljubav, onda i mi trebamo biti puni ljubavi i pružati istu),
 • Zakon kreacije – treba biti i ostati svoj, okružiti se onim šta želimo da bude prisutno u našem životu,
 • Zakon poniznosti – ukoliko nešto ne prihvatamo, trebamo ga menjati. Ono što odbijemo prihvatiti, pratiće nas i dalje kroz život,
 • Zakon razvoja – sve što imamo u svom životu smo mi sami, i ako želimo neku promenu, trebamo pre svega menjati sebe,
 • Zakon odgovornosti – moramo postati odgovorni za svoj život, jer smo mi sami odraz onoga što je oko nas,
 • Zakon povezanosti – sve što radimo, treba da radimo do kraja, jer ništa nije bezvredno. Naša prošlost, sadašnjost i budućnost su povezani,
 • Zakon fokusa – kada su naše misli uzvišene i fokus okrenut ka duhovnim vrednostima, onda nećemo imati u sebi loše osobine, požudu ili bes,
 • Zakon davanja – ako verujete u neku istinu, onda ćete imati prilike da u životu demonstrirate neku istinu. Ono što mislimo da smo naučili, pokazujemo i u praksi,
 • Zakon „sada i ovde“ – ako se neprestano vraćamo prošlosti, propuštamo biti u sadašnjem trenutku. Sve iz prošlosti nas sprečava da imamo nove misli i snove,
 • Zakon promene – sve dok ne naučimo lekcije koje su nam potrebne da bismo promenili svoj put, istorija se ponavlja.,
 • Zakon strpljenja – svaka nagrada ide uz uloženi trud, a uz to je potrebno strpljenje i nagrada će doći u pravom trenutku i
 • Zakon inspiracije – vraća nam se sve ono što smo uneli u stvaranje nečega uz inspiraciju ili ne. Svako delo koje u sebi nema inspiracije i ljubavi ne obećava nam dobar život.

Mnogi vezuju karmu za sudbinu, ali ako je po tvrdnjama svih ovih učenja, ova dva termina ne možemo porediti. Sudbina se vezuje za mnoge događaje u našem životu i počinje samim rađanjem i samo je deo karme ili računa uzimanja i davanja iz svih prethodnih života.