Filozofija Archive

Šta je karma?

Reč „karma“ je preuzeta sa istoka, staroindijskog (sanskritskog) je porekla i u prevodu znači „delo / čin / akcija“. U indijskoj filozofiji, karma predstavlja Zakon uzroka i posledice,
Read More