Željko Aščić Archive

Šta je to osmoza?

Obična osmoza predstavlja kretanje rastvarača kroz polupropustljivu membranu iz rastvora manje u rastvor veće koncentracije kako bi se izjednačila koncentracija rastvora sa obe strane membrane. Probajte da stavite
Read More