Željko Aščić Archive

Šta je to metar?

Metar je SI konvencionalna jedinica za merenje dužine i označava  1/299792458 deo puta koji pređe svetlost u jednoj sekundi svog putovanja kroz vakuum. Istorija Prva njegova definicija je nastala
Read More