Skraćenice Archive

Šta znači LoL

Internet sleng (Sajber sleng ili Chatspeak) je postao veoma popularan u kompijuterskoj komunikaciji, a odnosi se na različite jezičke skraćenice, među kojima je najčešća „LOL“. Ove skraćenice u
Read More