Simboli za Facebook

Najkompletnija lista simbola za Fejs.

Da bi ste koristili simbol dovoljno je da napravite copy/paste željenog simbola u chat ili vašu statusnu liniju na Fejsbuku. Ovi simboli će takođe funkcionisati i na drugim popularnim mrežama poput MySpace-a, Hi5 i slične. Preuzeto sa https://www.smajlici.org/.

Srce simbol

♥ ❤❥❦❧♥♡

Znak mira

☮ ✌

Krst simbol

† ‡ ✞ ✟ ✝

Zvjezde i zvjezdice

Muzički simboli

♪ ♫ ♩ ♬ ♭ ♮ ♯

Zdravlje

Injekcija
┣▇▇▇═─
EKG
√v^√v^√♥
Zavoj
 ( ̲̅:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅ ̲̅]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅ )

Face

(●̮̮̃•̃) (-̮̮̃-̃) (͡๏̯͡๏) (-̮̮̃•̃) (×̯×) ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙

Razni drugi simboli

웃유☂☁ Σ⊗♒☠☮☯ ♠Ω♤♣♧
♦♢♔ ♕♚♛⚜★ ☆✮✯☄
☾☽☼ ☀☁☂☃ ☻☺☹۞۩
♬✄✂ ✆✉✦✧ ♱♰∞ ♂♀☿™
®©✖✗✘⊗♒ ■□▢▲△▼▽◆◇
○◎● ◯Δ◕◔ ʊϟღツ回₪εїзƸ̵̡Ӝ ̵̨̄Ʒ ξЖЗ εжз☎☏
¢☚☛ ☜☝☞☟✍ ✌☢☣ ♨๑
❀✿ψ ♆☪☭ ♪♩♫ 卐™©® ¿¡½⅓⅔
¼¾ ⅛⅜⅝⅞ ℅№⇨❝❞ ℃ ∃∧∠∨∩⊂
⊃∪⊥∀ ΞΓɐəɘεβ ɟɥɯɔи ๏ɹʁ яʌʍλ ч∞ΣΠ
➀➁➂ ➃➄➅ ➆➇➈ ➉➊➋➌➍ ➎
➏➐➑➒➓ ⒶⒷⒸⒹⒺⒻ ⒼⒽⒾⒿⓀ ⓁⓂⓃⓄⓅⓆ ⓇⓈⓉⓊⓋ ⓌⓍⓎⓏⓐⓑ
ⓒⓓⓔⓕⓖⓗ ⓘⓙⓚⓛⓜⓝ ⓞⓟⓠⓡⓢⓣ
ⓤⓥⓦⓧⓨⓩ ℘ℑℜℵ♏η αβεℓℓα· ¨…¦┅┆┈ ┊╱╲╳¯–
—≡჻░▒▓ ▤▥▦▧▨
▩█ ▌▐▀▄ ◠◡╭╮╯╰ │┤╡╢╖╕╣ ║╝╜╛┐ └┴┬├─┼ ╞╟╚╔╩╦ ╠
═╬╧╨╤ ╥╙╘
╒╓ ╫╪┘┌ {。^◕‿◕^。} (◕^^◕) ⓐⓑⓒⓓⓔⓕ ⓖⓗⓘⓙⓚⓛ ⓜⓝⓞⓟⓠⓡ ⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ ✖
✗✘♒♬✄ ✂✆✉✦✧♱
★☆⊙¤㊣ ★☆♀◆◇◣◢ ◥▲▼△▽ ⊿◤◥▆▇██
■ ▓回□〓≡ ╝╚╔╗╬ ═╓
╩ ┠┨┯┷┏ ┓┗┛┳⊥ ﹃﹄
┌ ┐└┘∟「 」↑↓→ ←↘↙♀
♂┇┅﹉﹊ ﹍﹎╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵∴‖ ︱︳︴﹏ ﹋﹌♂♀ ♥♡
☜☞☎ ☏⊙◎☺☻ ►◄▧▨ ♨◐
◑↔↕ ▪▫☼♦▀ ▄█▌▐ ░▒
▬♦◊ ◦☼♠♣▣ ▤▥▦▩ ぃ◘
◙◈♫ ♬♪♩♭♪ の☆→あ £
❤。◕‿ ◕。✎✟ஐ ≈๑۩ ۩.. ..۩
۩๑ ๑۩۞۩๑ ✲❈➹ ~.~◕ ‿-。☀☂
☁ 【】┱┲❣ ✚✪✣ ✤✥✦❉ ❥
❦❧❃ ❂❁❀✄☪ ☣☢☠☭♈
➸✓✔✕ ✖㊚㊛ *.:。 ✿*゚‘゚・
⊙¤㊣★☆ ♀◆◇ ◣◢◥▲ ▼△▽⊿◤◥▆▇ ██
■▓ 回□〓≡╝ ╚╔╗ ╬═╓╩ ┠
┨┯┷┏ ┓┗┛ ┳⊥﹃﹄ ┌┐└┘∟
「」↑↓ →←↘↙ ♀♂┇┅﹉
﹊﹍﹎ ╭╮╰╯ *^_^* ^*^ ^-^ ^_^ ^︵^∵ ∴‖

︱︳ ︴﹏
﹋﹌ ♂♀♥♡☜ ☞☎☏⊙ ◎☺☻►◄
▧▨♨◐◑ ↔↕▪▫ ☼♦▀▄█
▌▐░▒▬ ♦◊◦☼ ♠♣▣▤▥
▦▩ぃ◘◙ ◈♫♬♪ ♩♭♪の☆ →あ£❤。 ◕‿◕。 ✎✟ஐ≈ ๑۩۩.. ..۩ ۩๑๑۩۞ ۩๑✲❈ ➹ ~.~◕‿-。 ☀☂☁【】 ┱┲❣✚ ✪✣✤✥ ✦
❉❥❦ ❧❃❂❁❀ ✄☪☣☢☠
☭♈➸✓ ✔✕✖㊚ ㊛ *.:。✿*゚ ‘
゚・ ◊♥╠═╝▫
■๑»«¶ஐ©†
εïз♪ღ♣ ♠•± °•ิ.•ஐஇ
*×○▫ ♂•♀◊©¤ ▲↔™®☎εїз♨☏☆
★ ▽△▲∵∴∷ #♂♀♥♠♣
♧♤♧♡♬♪ ♭♫♪ﻬஐღ
↔↕↘••● ¤╬﹌▽☜♥
☞ ♬✞♥♕☯☭☠☃ ─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆
┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒ ┓ └ ┕
┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤
┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳
┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂
╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍ ╎ ╏ ═ ║
╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠
╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ╭ ╮ ╯ ╰
╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺ ╻ ╼ ╽ ╾ ╿
▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏▐
░ ▒ ▓ ▔ ▕ ▖ ▗ ▘ ▙ ▚ ▛ ▜ ▝ ▞ ▟
■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▬
▭ ▮▯ ▰ ▱ ▲ △ ▴ ▵ ▶ ▷ ▸ ▹ ►
▻ ▼ ▽▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅ ◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌
◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔ ◕ ◖ ◗
◘ ◙ ◚ ◛◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣ ◤ ◥
◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲ ◳
◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁
☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐
☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮
☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽
☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌
♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛
♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧

♨ ♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱ ´ ῾ ῿
‌ ‍ ‎ ‏ ‐ ‑ ‒ – — ― ‖ ‗
‘ ’ ‚ ‛ “ ” „ ‟ † ‡ • ‣ ․ ‥ …
‧ 
 
 ‪ ‫ ‬ ‭ ‮   ‰ ‱ ′ ″ ‴ ‵
‶ ‷ ‸ ‹ › ※ ‼ ‽ ‾ ‿ ⁀ ⁁ ⁂ ⁃ ⁄
⁅ ⁆ ⁇ ⁈ ⁉ ⁊ ⁋ ⁌ ⁍ ⁎ ⁏ ⁐ ⁑ ⁒ ⁓
⁔ ⁕ ⁖ ⁗ ⁘ ⁙ ⁚ ⁛ ⁜ ⁝ ⁞   ⁠ ⁡ ⁢
⁣ ⁤ ⁥ ⁦ ⁧ ⁨ ⁩       ⁰ ⁱ
⁲ ⁳ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ₀
₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎ ₏
ₐ ₑ ₒ ₓ ₔ ₕ ₖ ₗ ₘ ₙ ₚ ₛ ₜ ₝ ₞

₟ ₠ ₡ ₢ ₣ ₤ ₥
₦ ₧ ₨ ₩ ₪ ₫ € ₭ ₮ ₯ ℀ ℁ ℂ ℃ ℄
℅ ℆ ℇ ℈ ℉ ℊ ℋ ℌ ℍ ℎ ℏ ℐ ℑ
ℒ ℓ ℔ ℕ № ℗ ℘ ℙ ℚ ℛ ℜ ℝ ℞ ℟ ℠
℡ ™ ℣ ℤ ℥ Ω ℧ ℨ ℩ K Å ℬ ℭ ℮ ℯ
ℰ ℱ Ⅎ ℳ ℴ ℵ ℶ ℷ ℸ ℹ ℺ ℻ ℼ ℽ ℾ
ℿ ⅀ ⅁ ⅂ ⅃ ⅄ ⅅ ⅆ ⅇ ⅈ ⅉ ⅊ ⅋ ⅌ ⅍
ⅎ ⅏ ⅐ ⅑ ⅒ ⅓ ⅔ ⅕ ⅖ ⅗ ⅘ ⅙ ⅚ ⅛ ⅜
⅝ ⅞ ⅟ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ Ⅺ Ⅻ
Ⅼ Ⅽ Ⅾ Ⅿ ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ ⅷ ⅸ ⅹ ⅺ
ⅻ ⅼ ⅽ ⅾ ⅿ ↀ ↁ ↂ Ↄ ↄ ↅ ↆ ↇ ↈ ↉
↊ ↋ ↌ ↍ ↎ ↏ ← ↑ → ↓ ↔ ↕ ↖ ↗ ↘
↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧
↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↶
↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅
⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐ ⇑ ⇒ ⇓ ⇔
⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣
⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⇫ ⇬ ⇭ ⇮ ⇯ ⇰ ⇱ ⇲
⇳ ⇴ ⇵ ⇶ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇻ ⇼ ⇽ ⇾ ⇿ ∀ ∁
∂ ∃ ∄ ∅ ∆ ∇ ∈ ∉ ∊ ∋ ∌ ∍ ∎ ∏ ∐
∑ − ∓ ∔ ∕ ∖ ∗ ∘ ∙ √ ∛ ∜ ∝ ∞ ∟
∠ ∡ ∢ ∣ ∤ ∥ ∦ ∧ ∨ ∩ ∪ ∫ ∬ ∭ ∮
∯ ∰ ∱ ∲ ∳ ∴ ∵ ∶ ∷ ∸ ∹ ∺ ∻ ∼ ∽
∾ ∿ ≀ ≁ ≂ ≃ ≄ ≅ ≆ ≇ ≈ ≉ ≊ ≋ ≌
≍ ≎ ≏ ≐ ≑ ≒ ≓ ≔ ≕ ≖ ≗ ≘ ≙ ≚ ≛
≜ ≝ ≞ ≟ ≠ ≡ ≢ ≣ ≤ ≥ ≦ ≧ ≨ ≩ ≪
≫ ≬ ≭ ≮ ≯ ≰ ≱ ≲ ≳ ≴ ≵ ≶ ≷ ≸ ≹
≺ ≻ ≼ ≽ ≾ ≿ ⊀ ⊁ ⊂ ⊃ ⊄ ⊅ ⊆ ⊇ ⊈
⊉ ⊊ ⊋ ⊌ ⊍ ⊎ ⊏ ⊐ ⊑ ⊒ ⊓ ⊔ ⊕ ⊖ ⊗
⊘ ⊙ ⊚ ⊛ ⊜ ⊝ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ⊢ ⊣ ⊤ ⊥ ⊦
⊧ ⊨ ⊩ ⊪ ⊫ ⊬ ⊭ ⊮ ⊯ ⊰ ⊱ ⊲ ⊳ ⊴ ⊵
⊶ ⊷ ⊸ ⊹ ⊺ ⊻ ⊼ ⊽ ⊾ ⊿ ⋀ ⋁ ⋂ ⋃ ⋄
⋅ ⋆ ⋇ ⋈ ⋉ ⋊ ⋋ ⋌ ⋍ ⋎ ⋏ ⋐ ⋑ ⋒ ⋓
⋔ ⋕ ⋖ ⋗ ⋘ ⋙ ⋚ ⋛ ⋜ ⋝ ⋞ ⋟ ⋠ ⋡ ⋢
⋣ ⋤ ⋥ ⋦ ⋧ ⋨ ⋩ ⋪ ⋫ ⋬ ⋭ ⋮ ⋯ ⋰ ⋱
⋲ ⋳ ⋴ ⋵ ⋶ ⋷ ⋸ ⋹ ⋺ ⋻ ⋼ ⋽ ⋾ ⋿ ⌀
⌁ ⌂ ⌃ ⌄ ⌅ ⌆ ⌇ ⌈ ⌉

⌊ ⌋ ⌌ ⌍ ⌎ ⌏ ⌐ ⌑ ⌒ ⌓ ⌔ ⌕ ⌖ ⌗ ⌘ ⌙ ⌚ ⌛ ⌜ ⌝
⌞ ⌟ ⌠ ⌡ ⌢ ⌣ ⌤ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬
⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻
⌼ ⌽ ⌾ ⌿ ⍀ ⍁ ⍂ ⍃ ⍄ ⍅ ⍆ ⍇ ⍈ ⍉ ⍊
⍋ ⍌ ⍍ ⍎ ⍏ ⍐ ⍑ ⍒ ⍓ ⍔ ⍕ ⍖ ⍗ ⍘ ⍙
⍚ ␋ ␌ ␍ ␎ ␏ ␐ ␑ ␒ ␓ ␔ ␕ ␖ ␗ ␘
␙ ␚ ␛ ␜ ␝ ␞ ␟ ␠ ␡ ␢ ␣ ␤ ─ ━ │
┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑
┒ ┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠
┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯
┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻ ┼ ┽ ┾
┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╌ ╍
╎ ╏ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜
╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫
╬ ╭ ╮ ╯ ╰ ╱ ╲ ╳ ╴ ╵ ╶ ╷ ╸ ╹ ╺
╻ ╼ ╽ ╾ ╿ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉
▊ ▋ ▌ ▍ ▎ ▏ ▐ ░ ▒ ▓ ▔ ▕ ▖ ▗ ▘
▙ ▚ ▛ ▜ ▝ ▞ ▟ ■ □ ▢ ▣ ▤ ▥ ▦ ▧
▨ ▩ ▪ ▫ ▬ ▭ ▮ ▯ ▰ ▱ ▲ △ ▴ ▵ ▶
▷ ▸ ▹ ► ▻ ▼ ▽ ▾ ▿ ◀ ◁ ◂ ◃ ◄ ◅
◆ ◇ ◈ ◉ ◊ ○ ◌ ◍ ◎ ● ◐ ◑ ◒ ◓ ◔
◕ ◖ ◗ ◘ ◙ ◚ ◛ ◜ ◝ ◞ ◟ ◠ ◡ ◢ ◣
◤ ◥ ◦ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ◬ ◭ ◮ ◯ ◰ ◱ ◲
◳ ◴ ◵ ◶ ◷ ◸ ◹ ◺ ◻ ◼ ◽ ◾ ◿ ☀ ☁
☂ ☃ ☄ ★ ☆ ☇ ☈ ☉ ☊ ☋ ☌ ☍ ☎ ☏ ☐
☑ ☒ ☓ ☔ ☕ ☖ ☗ ☘ ☙ ☚ ☛ ☜ ☝ ☞ ☟
☠ ☡ ☢ ☣ ☤ ☥ ☦ ☧ ☨ ☩ ☪ ☫ ☬ ☭ ☮
☯ ☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷ ☸ ☹ ☺ ☻ ☼ ☽
☾ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇ ♈ ♉ ♊ ♋ ♌
♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓ ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛
♜ ♝ ♞ ♟ ♠ ♡ ♢ ♣ ♤ ♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ♪  ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ♰ ♱

Ukrasi za statuse

▂ ▃ ▅ ▆ █ Vaša poruka █ ▆ ▅ ▃ ▂
★·.·´¯`·.·★ Vaša poruka ★·.·´¯`·.·★
..♩.¸¸♬´¯`♬.¸¸¤ Vaš status ¤¸¸.♬´¯`♬¸¸.♩..
¤♥¤Oº°‘¨☜♥☞¤ Vaš status ¤☜♥☞¨‘°ºO¤♥¤
♬ •♩ ·.·´¯`·.·♭•♪ Vaš status ♪ •♭·.·´¯`·.·♩ •♬
»——(¯` Vaš status ´¯)——»
¸.·'★¸.·'★*·~-.¸-(★ Vaš status ★)-,.-~*¸.·'★¸.·'★
•(♥).•*´¨`*•♥•(★) Vaš status (★)•♥•*´¨`*•.(♥)•
O.o°<*)>>>= Vaš status =<<<(*>°o.O
<<..•.¸¸•´¯`•.¸¸¤ Vaš status ¤¸¸.•´¯`•¸¸.•..>>
신◈기◈今天◈(★) Vaš status (★)◈동방◈기◈天
-漫~*'¨¯¨'*·舞~ Vaš status ~舞*'¨¯¨'*·~漫-
•☆.•*´¨`*••♥ Vaš status ♥••*´¨`*•.☆•
•♥•♥•♥•♥ ☜ Vaš statuss ☞ ♥•♥•♥•♥•♥•
«-•·.·´¯`·.·•雪 Facebook status 雪•·.·´¯`·.·•-»
╰☆╮¤°.¸¸.·´¯`»® Fejsbuk status ®«´¯`·.¸¸.°¤╰☆╮
♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜ Vaš status ☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥
●☆● ☆● ☆● ☆● Vaš status ●☆● ☆● ☆● ☆●
◢♂◣◥♀◤ Vaš status ◢♂◣◥♀◤
๑۞๑,¸¸,ø¤º°`°๑۩ Vaš status ۩๑ ,¸¸,ø¤º°`°๑۞๑
.•°¤*(¯`★´¯)*¤° Vaš status °¤*(¯`★´¯)*¤°
..•.¸¸•´¯`•.¸¸.ஐ Vaš status ஐ..•.¸¸•´¯`•.¸¸.
(¯`•.ゃ_ゃ.• Vaš status •.ゃ_ゃ.•´¯)
¸.•♥•.¸¸.•♥• Vaš status •♥•.¸¸.•♥•.¸
ஐ¤*¨¨*¤¨°o.O( Vaš status )O.o°¤*¨¨*¤εïз
-~*'¨¯¨'*·~㊅ Vaš status ㊅~*'¨¯¨'*·~-
☆,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸-(★ Vaš status ★)-,.-~*'¨¯¨'*·~-.¸☆
☜♥☞ º°”˜`”°º☜( Vaš status )☞ º°”˜`”°☜♥☞
(¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯) Vaš status (¯`'·.¸(♥)¸.·'´¯)
(¯`·._)♣ ♤ ♥♠( Vaš status )♣ ♤ ♥♠(¯`·._)
((((¯♀'·.¸(★) Vaš status (★)¸.·'♂ ´¯))))
<º))))><.•´¯`•.( Vaš status )¸.•´¯`•.¸><((((º>
– -¤–^]( Vaš status )[^–¤- –
~²ººº~( Vaš status )~²ººº~
._|.<(+_+)>.|_.( Vaš status )._|.<(+_+)>.|_.
• ••^v´¯`×)( Vaš status )(×´¯`v^•• •
,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸-(_( Vaš status )_)-,.-~*'¨¯¨'*•~-.¸
– – –^[( Vaš status )]^– – –
••.•´¯`•.••( Vaš status ) ••.•´¯`•.••
`•.¸¸.•´´¯`••._.•( Vaš status )•.¸¸.•´´¯`••._.•
(¯`•._)( Vaš status )(¯`•._)
¯¨'*•~-.¸¸,.-~*'( Vaš status )¯¨'*•~-.¸¸,.-~*’
(¯`•._.•[( Vaš status )]•._.•´¯)
¨°o.O( Vaš status )O.o°
×÷•.•´¯`•)»( Vaš status )«(•´¯`•.•÷×
Oº°‘¨( Vaš status )¨‘°ºO
׺°”˜`”°º×( Vaš status )׺°”˜`”°º×
.•´¯`•->( Vaš status )<-•´¯`•.
.. |..<(+_( Vaš status )_+>..|..
-•=»‡«=•-( Vaš status )-•=»‡«=•-
•°o.O( Vaš status )O.o°•
––––•(-•( Vaš status )•-)•––––
(¯`•¸•´¯)( Vaš status )(¯`•¸•´¯)
••¤(`×[¤( Vaš status )¤]×´)¤••
»-(¯`v´¯)-»( Vaš status )»-(¯`v´¯)-»
°l||l°( Vaš status )°l||l°
•°¤*(¯`°(☺)(( Vaš status ))(☺)°´¯)*¤°•
—¤÷(`[¤*( Vaš status )*¤]´)÷¤—
¸.´)(`•[( Vaš status )]•´)(` .¸
•÷±‡±( Vaš status )±‡±÷
+*¨^¨*+( Vaš status )+*¨^¨*+
—(••÷[( Vaš status )]÷••)—
•ï¡÷¡ï•( Vaš status )•ï¡÷¡ï•
•!¦[•( Vaš status )•]¦!•
°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸( Vaš status )°º¤ø,¸¸,ø¤º°`°º¤ø,¸
,-*'^'~*-.,_,.-*~ Vaš status ~*-.,_,.-*~'^'*-,
.•¯(_.•¯(_.•¯(_ Vaš status )¯`•._)¯`•._)¯`•.
©º°°º©©º°°º© Vaš status ©º°°º©©º°°º©
||¯|_|¯|_( Vaš status )_|¯|_|¯||