Svi oni koji su odrasli i navikli na Windows operativni sistem su naučili da kad kliknete na “address bar” vašeg browsera, selektujete cijelu adresu i samo kucate novi