Facebook, društvena mreža koja je započela revoluciju modernog komuniciranja, za neke osobe može biti poprilično naporna. U ovom tekstu možete pronaći uputstvo kako samo deaktivirati vaš Facebook nalog,