Šta je to osmoza?

Obična osmoza predstavlja kretanje rastvarača kroz polupropustljivu membranu iz rastvora manje u rastvor veće koncentracije kako bi se izjednačila koncentracija rastvora sa obe strane membrane.

Probajte da stavite jednu cev u sud sa vodom i primetićete da je nivo vode u cevi i van nje isti. Zalepite, zatim neku polupropustljivu membranu za kraj cevi koji je potopljen u vodu. Primetićete da je nivo vode u cevi i dalje isti kao i oko nje. Sada, posolite vodu u cevi i primetićete da će nivo vode u njoj početi polako da se podiže, što je upravo posledica nastajanja tzv. osmotskog pritiska koji omogućava kretanje vode kroz polupropustljivu membranu.

osmoza

 

Polupropustljiva membrana je membrana koja neke molekule propušta, dok neke zaustavlja. Gore-tex tkanina je recimo primer jedne polupropustljive membrane, jer se sastoji od veoma tankog plastičnog filma sa mnoštvom malih pora, koje su dovoljno velike da bi vodena para prolazila kroz njih, ali su dovoljno male da tečna voda ne bi mogla da prolazi kroz njih. Tako, membrana koju smo zakačili za našu cev propušta molekule vode, ali ne i molekule soli. Na slanoj strani, neke pore membrane su zapušene molekulima soli, dok pore sa strane čiste vode nisu. Stoga, pošto postoji više slobodnih pora na neposoljenoj strani membrane, više vode će prolaziti naviše nego naniže. Voda će nastaviti svoje kretanje naviše sve do trenutka kada se ili koncentracija rastvorene soli sa obe strane membrane izjednači (što se verovatno nikada neće desiti ako je u sudu destilovana voda), ili kada se pritisak vode sa gornje strane (koji se povećava sa povećavanjem visine vodenog stuba) izjednači sa osmotskim pritiskom.

Osmoza je vitalan proces u ćelijama živih organizama. Zahvaljujući osmozi biljke mogu da pumpaju vodu i hranjive materije od korijenja do vrhova listova. Osmoza je zadužena i za prenos hranjivih materija i u ćelije našeg organizma. Zbog osmoze morske ribe ugibaju u slatkoj vodi i slatkovodne ribe ugibaju u slanoj vodi. Osmoza je razlog zašto je kuhinjska so smrtonosna za puževe i pijavice. Mera za odnos osmotski aktivnih čestica (elektrolita i ugljenih hidrata) na litru vode naziva se osmolaritet. Za razliku od osmolaliteta, izražava se u mOsm/l tako da rezultat odgovara oko 80% vrijednosti osmolaliteta. Može se reći i da je osmolaritet relativna koncentracija otopljene materije u sredini u kojoj se nađe ćelija.

Add a Comment

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *