Nauka Archive

Kućna muva

Kućna muva (musca domestica) i često samo muva, je vrsta mušica iz familije Muscidae. Vjeruje se da postoji još od kenozoika, te da se razvila na bliskom istoku
Read More