Tehnologija Archive

Šta je to mikrofonija?

Mikrofonija predstavlja jedan tip povratne sprege (feedback), koja u opštem slučaju predstavlja proces vraćanja dela izlazne energija nazad ka ulazu uređaja koji vrši konverziju energije. Da biste postigli
Read More